Which Mitsubishi are you thinking?

Mitsubishi Eclipse Cross

Fresno Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Fresno Mitsubishi Mirage